Kyusho

Kristian, Henriette og John.

Her i klubben træner vi også kyusho.

Hør mere om Kyusho hos John eller Kristian.