Hvordan træner vi?

Munkebo Taekwondo Klub er vel en af de mest alsidige klubber i Danmark indenfor taekwondo-sporten.

Mange klubber har stor fokus på fx kamp eller teknik i træningen. Hos os sætter vi en ære i at komme rundt om alle grene af taekwondo - og dermed træne meget alsidigt i vores sport.

Vi er flere trænere, som skiftes til at have ansvaret for dagens træning. Det gør, at vi udnytter den enkelte træners kompetencer og får en meget alsidig og varieret træning.

Der udarbejdes en trænerplan for mindst et kvartal ad gangen. Via den fastlagte trænerplan kommer vi på et kvartal godt rundt om alle grene af taekwondo og i dybden med det vigtigste.

 

Hvad træner vi?

Teknik – som skal give dig gode færdigheder i taekwondo for at kunne træne alle grene af sporten og for at kunne bestå prøverne/gradueringerne til nye bæltegrader. Teknik kalder vi også grundteknikker og de skal trænes mange gange for at ”sidde i kroppen”.

Poomse/taegeuk – er de serier, vi skal lære i taekwondo. Der skal læres en ny serie til hver bæltegrad. Serierne er en form for ”forestillet kamp”, hvor du går en serie på et antal handlinger og bruger både spark, slag, blokeringer og stande. Her viser du, at du kan din taekwondo og forstår, hvad de enkelte øvelser er til.

Kamp – både med og uden beskyttelsesudstyr. Kamptræning er en stor del af taekwondo og det skal vi være gode til. Både for dem, som vil deltage ved evt. mesterskaber og for at klare sig generelt i taekwondo. Det kan være mod en eller flere modstandere.

Selvforsvar – også kaldet hosinsul på koreansk. Vi gør rigtig meget ud af selvforsvar i vores klub. Både fordi det er en vigtig del af at lære taekwondo og fordi mange medlemmer efterspørger det ift. At kunne forsvare sig ude i samfundet/nattelivet m.m.

 

Skal jeg alt?

De fleste træner med på alle træninger – eller så tit de nu kan.

Du kan se i trænerplanen, hvad der er speciel fokus på ved hver træning. Vi kommer dog altid godt rundt om flere ting under en træning.

Er der specielle træninger, du ikke ønsker at være med på, så lader du bare være med det, dog tilrettelægges træningen altid således alle kan deltage.

F.eks. de dage der er ”kamp” som et af punkterne på træningen, så kan den enkelte udøver aftale for hver kamp, hvor meget de vil ”gå til den” 

Trænere og medlemmer lærer fra starten at tage hensyn til den enkelte udøver.