Trivselsregler for Munkebo Taekwondo Klub

Vi vil med disse sider gøre rede for Munkebo Taekwondo Klub`s holdninger til hvordan de sociale spilleregler bør være, samt beskrive vores forventninger til de aktive forældre og instruktører. 

Baggrunden for dette er et ønske om, at det skal være en fornøjelse for alle at dyrke Taekwondo, samt være med til at forbygge drilleri, mobning, social udstødning samt overgreb og uberettiget anklager om overgreb. 

For at opnå dette ønske/mål er det vigtigt, at du, hvad enten du er aktiv, forældre instruktør eller andet, hjælper til. 

At nedskrive sine ønsker/mål er rigtig godt, men for at kunne føre dem ud i livet, beder om din hjælp.

 

Værdier og normer

Hvad kan I som forældre gøre?

Det er vigtigt for børn og unge, at forældrene er aktive medspillere i deres idrætsliv og derfor er det en god ide at spørge ind til hvordan de trives med deres træning – det med hensyn til kammerater og socialt aktivitet i klubben, så det ikke kun er resultater og gradueringer, man som voksen får noget at vide om. 

Hvis du som forældre er i tvivl om noget dit barn fortæller dig vedr. Taekwondo, så er det bedste du kan gøre, at tage kontakt til instruktøren eller klubbens ledelse og få en snak om hvad det er du er i tvivl om. På samme måde forventer vi også at du kontakter instruktøren eller klubledelsen hvis der er noget du eller dit barn er usikker eller utilfredse med, eller hvis dit barn ikke trives. 

At deltage aktivt i dit barns idrætsliv betyder også, at vi har en forventning om at du engang imellem er tilstede ved den daglige træning, stævner, lejre og hjælper til hvor det er muligt ved fælles transport til disse aktiviteter.

 

Hvad gør vi?

At der sættes fokus på den enkeltes positive bidrag til fællesskabet, i stedet for negative ytringer, er noget der ligger os meget på sinde. Vi har et ønske om at der opmuntres fra sidelinjen og ikke råbes mishagsytringer. Vi ønsker, at alle, unge/børn som ældre taler pænt til hinanden og respekterer hinanden. Man skal huske på, at voksne er rollemodeller for børn, også når det gælder om at udvise gensidig respekt og tale pænt til hinanden. 

Børn og unge kan ind i mellem glemme at respektere hinanden. Når der drilles, hånes eller tales nedsættende, er det vigtigt, at den voksne der hører det, griber ind. Fællesskabet og Taekwondo ånden er det der bør tilstræbes.

 

Træning

Når der trænes børn og unge er vi bevidste om, at man er i besiddelse af en vis magtposition i forhold til de aktive. Denne bør og skal bruges på en positiv måde, således, at de aktive medinddrages i forhold til den omgangstone og respekt, man ønsker, og hvilke rettigheder og pligter den enkelte har. For at den enkelte instruktør for børn og unge kan beskytte dig selv mod unødvendige anklager og mistanker, er der nogle enkle forholdsregler som klubben altid tilstræber at overholde. 

Træningen bør altid foregå i klubbens faciliteter. Såfremt der undtagelsesvis undervises i teori eller andet hjemme hos en instruktør eller leder, bør der altid være to voksne tilstede. Samme forholdsregel er gældende ved fester, lejre og lign. 

Bader børn sammen med voksne, så bør der altid være mindst to voksne tilstede - også til sidst. 

Ovenstående forholdsregler må aldrig stå i vejen for, at man som instruktør har den nødvendige fysiske kontakt under træning eller når der med respekt for den enkeltes grænser skal trøstes eller krammes.

 

Euforiserende stoffer / Doping.

I Munkebo Taekwondo klub tager vi afstand fra alt hvad der har med stoffer og doping at gøre. Vi opfordrer til at skulle du som udøver, leder, instruktør eller forældre blive opmærksom på brugen af præstationsfremmende eller euforiserende stoffer, så skal du med det samme kontakte en klubleder eller instruktør. 

Taekwondo er underlagt dansk lovgivning på dette område og vi er lige ledes forpligtet ved lovgivning over for vores nationale og internationale forbund.

Dansk Taekwondo Forbund – World Taekwondo Federation – Danmarks Idræts Forbund.

 

Alkohol

Vores holdning er at alkohol og Taekwondo ikke høre sammen. Da børn og unge ofte ser op til instruktørerne anser vi det for vigtigt, at vi er vores rollemodel bevidst. Det vil med andre ord sige, at vi ikke drikker alkohol ved den daglige Taekwondo træning. 

Med disse trivsels regler har vi forsøgt ikke at udstede sort/hvide regler for træningen af Taekwondo, men snarere være med til at sætte trivsel på dagsordnen. Udover disse har vi beskrevet de væsentslige pricipper, som også kan læses her på hjememsiden. 

Instruktører og ledere vil gøre deres bedste for at holde gang i processen med at skabe trygge rammer for alle i Munkebo Taekwondo klub.

 

Oktober 2003