Politik for tilskud revideret januar 2016

Denne politik beskriver hvilke der ydes tilskud til fra klubbens side.

 

Kursus:

 • Relevant Taekwondo relateret kursus for instruktører betales af klubben inkl. kørsel.
 • Kurser for instruktører, som ligger ud over Taekwondo (f.eks. Kyusho), men som kan benyttes i Taekwondo øjemed, ydes der tilskud til. Beløbsramme fastlægges af bestyrelsen pr. ansøgning.

 

Dangraduering:

 • Til 1. dan betales der for gradueringen og WTF certifikat. Klubben betaler  derudover bæltet eller en dragt.
 • De efter følgende dan betales ligeledes af klubben, såfremt medlemmet har gjort en indsats for klubben. Betingelse for betaling er man skal have været medlem af klubben i mindst 2. år.
 • Der betales ikke for kørsel i forbindelse med danfortræning og graduering.
 • Der ydes udelukkende tilskud til dangraduering under DTaF.
 • Beløbsmæssigt vil tilskuddet være de til enhver tid gældende priser for graduering under DTaF. Eventuelt forskels beløb afholdes af den enkelte.
 • For tilskud kan gives skal det være en graduerings berettiget fra klubben som indstiller, og der søges om tilskuddet min. ½ år før danfortræning.

 

Stævner:

 • Danske: Der betales opstillings gebyr samt evt. overnatning for kæmpere. Sekundanter for betalt indgang og evt. overnatning. Der betales for kørsel. Hvis der er forældre der kører for klubben til stævne får de også kørepenge.
 • Udenlandske: Der betales opstillings gebyr samt evt. overnatning for kæmpere. Sekundanter kan evt. også få betalt indgang og evt. overnatning. Der afsættes et budget på kr. 2.000,- pr. år.

 

Lejre:

 • Der betales lejerpris for instruktører, såfremt de deltager i træningen.
 • Der betales ½ pris for hjælpeinstruktører, såfremt de deltager i træningen.
 • For klubbens øvrige medlemmer betales 50% af lejrprisen. Og træningen skal følges.
 • Der betales ikke for spisning eller kørsel.

 

Arrangementer (julefrokost, sommerafslutning o.s.v):

 • Bestyrelsesmedlemmer deltager gratis i disse arrangementer.

 

 

 

Kørepenge:

 • Der betales kørepenge til instruktører og hjælpe trænerer når disse er ansvarlige for træningen.
 • Der betales ikke kørepenge til fælles træning.
 • Der betales kørepenge til bestyrelsesmøder.
 • Kørepenge andrager p.t. 2 kr. pr. km.

 

Telefon & PC tillæg:

 • Bestyrelses medlemmer får et tilskud til telefon og PC udgifter på kr. 100,- pr. halvår. Disse påføres på et udgiftsbilag og udbetales i december.

 

Bestyrelsesmøder:                                                           

 • Det bestyrelsesmedlem som afholder bestyrelsesmøde får tilskud på kr. 80,-