Politik for instruktører

 - Den ansvarlige instruktør/træner ankommer til klubben senest 15 minutter før træningsstart.


- Flag ophænges altid


- Instruktøren ”fjoller” ikke rundt med medlemmerne inden opstart af træningen. Kan være svært efterfølgende at opnå autoritet.


- Såfremt man har konstruktiv kritik til den instruktøren gives denne altid efter træning, og ikke i andres påhør. Den enkelte instruktør kan naturligvis selv spørge om der er nogen kommentarer til træningen.


- Når der er behov for at tiltale urolige medlemmer gøres dette uden brug af ukvemsord og nedladende ordbrug


- Medlemmer som ikke opfører sig ordentligt kan enten sættes udenfor eller sendes helt hjem.


- Vær altid velforberedt til en træning.


- Gør træningen sjov, spændende og varieret.


- Vis autoritet uden at være autoritær.


- Lyt engang imellem til elevernes ønsker.


- Ros altid når det er naturligt og bemærk alle.


- Gør brug af øvrige instruktørers erfaringer.


-Vær med til at øge klubbens fortsatte udvikling. Stil spørgsmål og kom med forslag til forbedring.


- Alle trænere er en samlet enhed.


- At du udvikler alle på deres niveau.


- At du er den ”voksne” kontakt som børnene glæder sig til og ser positivt på.


- Vær loyal overfor vedtagne retningslinjer.