Indmeldelsesgebyr: 50,00 kr. 

Kontingent 1/2 årligt for medlemmer under 15 år: 375,00 kr. 

Kontingent 1/2 årligt for medlemmer over 15 år: 485,00 kr. 

Kontingentet opkræves 1/2 og 1/8 samt ved indmeldelse af nye medlenmmer. Kontingentet er inklusive licens til Dansk Taekwondo Forbund og forsikring.