Hvad er Taekwondo

Taekwondo er en kamp og selvforsvarssport, der stammer fra Korea.

Man kan spore Taekwondo over 2000 år tilbage i tiden. Dengang brugte man Taekwondo til at forsvare sig mod angreb fra dyr og senere også fjendtlige angreb fra mennesker. Taekwondo har gennem tiderne udviklet sig meget og er i dag en international anerkendt sportsgren.

 

Hvem kan dyrke Taekwondo?

Det kan alle børn, unge og voksne mellem 7 og 90 år.

Børn og unge under 18 år skal have forældre eller værges accept før de kan optages som medlem. Man skal være uberygtet og må ikke være tidligere straffet i forbindelse med vold eller legemsbeskadigelse på andre.

Det er træner eller bestyrelsen der alene kan beslutte om en elev er egnet eller ej til at modtage træning i Taekwondo.

 

Hvordan foregår træningen?

Træningen starter altid med, at udøverne står på rækker efter bælte rang og der hilses på det koreanske flag og Dannebrog. Derefter begynder træningen med en god opvarmning for at undgå skader. Der trænes forskellige teknikker, kondition, styrketræning og mental træning. Når træningen er slut hilses der af på flagene, lige som da træningen begyndte.

Disciplin er påkrævet under træningen, bl.a. af hensyn til sikkerheden. Den traditionelle disciplin viser sig f.eks. gennem de særlige hilsemåder under træningen. Gensidig respekt prioriteres højt. 

Vi har et stærkt fællesskab i klubben og træningen tager udgangspunkt i at, ”det skal være sjovt, vi skal have lært noget nyt og der må godt komme sved på panden”

Taekwondo og børn

Træningen tilpasses børnenes alder og udviklingstrin.

 

Er Taekwondo farligt?

Nej. Den daglige træning giver både større smidighed, styrke og hurtighed. Ved konkurrencer, som er frivillige, forebygges skader igennem regler og udstyr og i forhold til andre kontaktidrætter (fodbold, håndbold mv.) er der meget få skader i Taekwondo.

 

Er Taekwondo andet end træning?

Ja. Udover de sociale arrangementer i klubben, mødes klubberne ofte til fælles-træninger og weekend arrangementer. Endvidere arrangerer Dansk Taekwondo forbund både sommer- og vinterlejre, hvor det kammeratlige samvær er hovedformålet. Vi mødes også i konkurrencer, hvor der konkurreres efter internationale regler.

 

Graduering

Graduering er en prøve, hvor udøveren viser de teknikker som er lært under træningen og dermed viser sig værdig til at tage den næste bæltefarve eller snip.

Det er træneren der indstiller eleven/udøveren til graduering, hvis han eller hun mener, at eleven er dygtig nok til at kunne bestå. Dette sker via. Klubbens hjemmeside, hvori der står det beløb som skal indbetales for gradueringen og evt. bælte.

Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver graduering og det er et krav, at man har lært sit nye pensum.

Gradueringen kan foregå inden for den almindelige træningstid eller en lørdag/søndag i klubbens hal.

Det er hensigtsmæssigt at møde op 45 min. før gradueringens start, for at varme op og udstrække, da dette ikke er en del af gradueringen. 

Selve gradueringen foregår som ved almindelig træning på rækker, hvorefter træneren giver kommandoer på koreansk (som man har lært/hørt under træning) og så udfører man den/de teknikker.

Under gradueringen må der ikke være tilskuer/pårørende i hallen, dog er pårørende mere end velkommen når gradueringen er veloverstået og der skal gives nye bælter eller snip samt tages billeder. 

 

Hvordan får man sort bælte?

At få det sorte bælte kræver flere års træning. I Taekwondo skal man først igennem 10 bælteprøver, før man kan gå op til den første sortbælte-prøve. Kravene til de enkelte bælteprøver er fastsat af Dansk Taekwondo Forbund i samarbejde med World Taekwondo Federation i Korea.