Alt det nye nederst

Sortbælter skal til teknikstævner bære en special dragt